Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Opus Suite för transportbranschen

Opus Suite är Systecons egenutvecklade,
världsledande programvarusvit för
optimering, simulering och kostnads-
analys. Inom transportsektorn används
programvarusviten för allt från att optimera
reservdelslager, dimensionera verkstäder
och depåer, analysera kapacitetsbehov i
underhållet till att kostnadsberäkna olika
system och underhållslösningar ur ett livscykelperspektiv.

Framförallt ger sviten möjlighet att skapa faktabaserade och transparanta beslutsunderlag.

En viktig komponent i sviten är OPUS10 som är verktyget för att skapa optimala lagerhanteringsstrategier och reservdelslösningar. Verktyget används bland annat för att ta fram beslutsunderlag för inköp av högvärdeskomponenter, dimensionera konsignationslager och för att effektivisera redan befintliga reservdelslösningar.

SIMLOX är svitens simuleringsverktyg som används för analys och dimensionering av underhållslösningar, speciellt inom tågsektorn. Simulering är en effektiv metod för att analysera och även kvantifiera t.ex. vilka konsekvenser en förändring i driften får på underhållslösningen.

Inom transportsektorn arbetar Systecons konsulter ofta i upphandlingsprojekt där livscykelkostnaderna (LCC) är en central del av kravställningen och utvärderingskriterierna. Med hjälp av CATLOC, verktyget för LCC-analyser, kan man på ett enkelt sätt identifiera kostnadsdrivare, eller analysera vilka konsekvenser på livscykelkostnaden ett visst beslut får.

Kontakta oss för mer information

Nedladdningsbart material