Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Våra referensuppdrag inom transport

Systecon har mer än 40 års erfarenhet i några
av Sveriges och världens mest komplexa
teknikprojekt. Vår kompetens sträcker sig över
en mängd branscher, hundratals företag och
alla delar av systemens och produkternas
livscykler.

Här kan du läsa om några projekt som vi arbetat med inom transportbranschen.

 

 

Referenser

Transport Bombardier

Verification of a rolling stock, pursuant with the FRACAS process to show compliance with reliability requirements.

Läs mer
Transport SL

Nytt tåg ger pendlare ökad komfort och säkerhet, samtidigt som SL förbättrat tillgängligheten.

Läs mer
Transport SL

En strategisk depåkapacitetsutredning konkretiserar SL:s investeringsbehov i den expansiva Stockholmsregionen.

Läs mer
Transport Transitio

Uppmärksammad upphandling av ramavtal på tungt underhåll bedöms spara Transitio miljontals kronor.

Läs mer