Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Mer trafikproduktion för pengarna

En stor investering ska tas. Kanske behövs en
ny underhållsdepå, eller en ny tågflotta. Men
hur stor ska depån vara? Hur många fordon
behövs för att hålla trafiken flytande? Hur stort
ska reservdelslagret vara? Hur många fordon
måste finnas i verkstadsreserven?

I hela transportbranschen finns liknande utmaningar. Tåg,
flygplan och båtar är komplexa system där hundratals
variabler samverkar vilket många gånger skapar
tillgänglighetsproblem och höga kostnader.  För sådana
system finns sällan några ”quick fixes”.

Men där de flesta bara kan gissa eller använda magkänslan, där kan Systecon ge dig underlag för dina beslut som är baserat på fakta. Genom unik erfarenhet, egenutvecklade programvaror och avancerade modeller kan vi visa inte bara vilka faktorer som påverkar din verksamhet – vi kan tala om hur du optimerar dem.

Resultatet är mer trafik för pengarna, kraftigt minskade kostnader, eller både och.

Läs mer om vårt erbjudande

Referenser

Så kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv – vårt perspektiv

Läs mer

Hitta balansen mellan kapacitet och kostnad – så tänker vi

Läs mer

Vårt erbjudande och våra tjänsteområden inom Transport

Läs mer

Vårt livscykelperspektiv

Hur säkerställer man lönsamhet i en produkt eller ett system? Genom att redan från början tänka på hela livscykeln.

Läs mer

Våra produkter – Opus Suite

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer