Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Opus Suite – hitta balansen mellan performance och ekonomi

Opus Suite – hitta balansen mellan performance och ekonomi

Vilken systemdesign ska jag välja? Hur mycket reservdelar behövs? Vilka underhållsresurser krävs och var ska de vara lokaliserade? Hur ska försörjningslösningen utformas optimalt? Hur stor budget krävs? Når vi våra mål och kravställningar med den planerade lösningen?

Under ett tekniskt systems livscykel tas en mängd beslut som har avgörande inverkan på såväl performance som ekonomi. Det finns en risk att dessa beslut fattas på bristfälliga grunder, eftersom man ofta tror att det är för svårt eller tidskrävande att ta fram det underlag som behövs.

Systecons egenutvecklade Opus Suite är världsledande när det gäller den här typen av analyser och beslutsstöd. De tre verktygen i sviten används av branchledande organisationer i hela världen inom bland annat försvar, transport och energi.

Med Opus Suite får du både överblick och djupare detaljförståelse för de faktorer som påverkar dina systems performance och kostnader över hela deras livscykel. Du kan snabbt få svar, ta fram lösningar och utvärdera olika alternativ. Detta ger dig möjlighet att fatta beslut baserat på konkret underlag istället för enbart magkänsla.

Opus Suite gör det möjligt att prediktera och utvärdera hur olika beslut påverkar performance och kostnader. Du kan till exempel först optimera din supportlösning, sedan simulera hur den givna lösningen klarar olika driftscenarier, och slutligen kvantifiera och analysera kostnaderna, hur dessa fördelas över tiden samt bedöma varians och ekonomiska risknivåer. Läs mer om vart och ett av de tre verktygen i Opus Suite på sidorna om OPUS10, SIMLOX och CATLOC.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUS SUITE BENEFITS

Opus Suite ger dig full kontroll på alla faktorer under alla faser av ett tekniskt systems livscykel:

  1. Optimering av reservdelslösning, underhållsresurser och supportorganisation.
  2. Analyser och simulering baserade på detaljerade realistiska modeller av tekniska system, driftprofiler och supportlösningar
  3. Kostnadsestimering och -analys av alla faser livscykeln, med såväl översiktliga summeringar som detaljstudier av flaskhalsar och kostnadsdrivare.
  4. Lika passande för tidiga konceptuella studier baserade på estimat, som för detaljerade analyser baserade på erfarenhetsdata.
  5. Simulering av scenarier med olika logistiklösning och driftprofiler.
Nedladdningsbart material