Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?
357Balans mellan ekonomi och performance

Ta kontroll över både performance och kostnader. Optimera reservdelslager, underhållslösning och resursbeläggning. Skapa beslutsstöd vid upphandling, eller organisationsförändring. Vad kan Opus Suite göra för dig?
 

Läs mer

Opus Suite – Vår produktfamilj

Optimering

OPUS10 är världsledande när det gäller kostnadseffektiv optimering av reservdelssortiment och supportlösningar för komplexa tekniska system. Med beslutsstöd från OPUS10 kan du öka tillgängligheten och samtidigt minska reservdelsinvesteringen med 30 % eller mer jämfört med konventionella metoder.

Läs mer om OPUS10     Visa kurser

Simulering

SIMLOX är ett unikt verktyg för scenariesimulering, som gör det möjligt att utifrån olika underhålls- och driftsförutsättningar analysera tekniska systems prestationsförmåga över tiden. Med hjälp av SIMLOX får du en prognos av din produktionskapacitet på kort och lång sikt. Du kan även planlägga resurser efter planerat driftuttag.

Läs mer om SIMLOX     Visa kurser

Kostnadsanalys

CATLOC är en kraftfull mjukvara för estimering och analys av Life Cycle Cost (LCC) / Life Cycle Profit (LCP) samt andra typer av kostnadsanalyser och budget-
uppskattning. CATLOC hjälper dig att ta kontroll över kostnaderna för utveckling, anskaffning, drift, underhåll och logistik under ett systems operativa livslängd.

Läs mer om CATLOC     Visa kurser

Referenser