Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Vårt erbjudande och våra tjänsteområden

Vi hjälper till att hitta den optimala
avvägningen mellan kraven på produktion
och driftsäkerhet och de resurser som
krävs oavsett om du står inför strategival,
upphandling av nya system eller helt
enkelt vill effektivisera din verksamhet.
Vi kallar det Life Cycle Management och
resultatet för våra kunder är effektivare
systemutnyttjande och sänkta kostnader.

Hur dimensionerar man reservdelslagret för en
flygplansflotta? Hur många reparatörer eller
verkstäder behöver man för att hålla ett visst
antal tåg rullande? När är rätt tillfälle att underhålla
ett vindkraftverk? Komplexa projekt och system innebär många frågor. De mest grundläggande är kanske de här: vilken produktion vill du uppnå? Och hur mycket kostar det?

Systecon erbjuder analyser, metoder och verktyg som ger dig beslutsunderlag för de frågorna, och många fler. Med hjälp av de egenutvecklade programvarorna i Opus Suite får du lätt överblick över vilka faktorer som påverkar din produktion och dina kostnader. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig utifrån dina unika behov.

Vi arbetar i många branscher, men har särskild erfarenhet från järnväg och transport, försvarsbranschen och energisektorn. Vi hjälper dig bland annat med att:

  • optimera organisation och system utifrån ett livscykelperspektiv
  • ställa rätt krav i upphandlingar och att välja rätt produkt
  • leda projekt inom t ex driftsäkerhet eller underhållsutveckling
  • analysera och dimensionera underhållsbehov, -strategier och -resurser
  • följa upp produktionen, hitta kostnadsdrivare och flaskhalsar

Vill du veta mer om vad vi gör för våra kunder, klicka på något av våra tjänsteområden här nedan och läs mer. Eller kontakta oss direkt, så berättar vi hur vi jobbar, och vad vi kan göra för dig.

Upphandling

Vi hjälper till att definiera kraven och upphandla för rätt drift-
säkerhet och totalkostnad.

Projektledning

Vi bidrar med projektledning, kvalitetssäkring och konfigurationsledning.

Systemutvärdering

Vi hjälper till att värdera ett systems egenskaper och vad som driver kostnader.

Resursdimensionering

Vi optimerar reservdelsför-
sörjningen och dimensionerar
alla underhållsresurser.

Strategisk underhållsutveckling

Vi hjälper till att ta fram fungerande strategier och planer för ett effektivt underhåll.

Verksamhetsuppföljning

Vi hjälper till att följa upp produktionen och identifiera effektiva förbättringar.

Modeller och programvara

Vi erbjuder modell- och programutveckling inom drift-säkerhet, underhåll och logistik.

Så tänker vi

Vi hjälper våra kunder att hålla tågen i trafik, vindkraftverken igång när det blåser och jaktplanen redo för uppdrag. Det gör vi genom att ge full kontroll över vilka faktorer som påverkar produktionen, och på vad som driver kostnaderna. Enkelt uttryckt hjälper vi företag och myndigheter att hitta den optimala balansen mellan kapacitet och kostnad.

Läs mer om vårt synsätt här

Vårt livscykelperspektiv

Hur säkerställer man lönsamhet i en produkt eller ett system? Genom att redan från början tänka på hela livscykeln.

Läs mer

Våra produkter – Opus Suite

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer