Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Behöver du utbildning inom RAMS och ILS?

Den erfarenhet och kompetens som byggts upp genom många års konsultuppdrag och metod­utveckling delar vi gärna med oss av i våra kurser. Systecon har därför en lång historik av att ha utbildat specialister inom driftsäkerhet, systemlogistik och life cycle cost, både i Sverige och internationellt.

Systecons kurser täcker olika nivåer inom driftsäkerhet, systemlogistik och life cycle cost. De omfattar teoretiska grunder till praktiska tillämpningar. Huvudmålet med utbildningarna är att hjälpa dig att ta fram effektiva system- och logistiklösningar till lägsta möjliga kostnad. Givetvis har vi även ett komplett utbildningsprogram som hjälper våra användare av Opus Suite att komma igång med eller att vidareutbilda sig i användningen av programmen. Våra kurser ges av kvalificerade lärare med god pedagogisk skicklighet och med stor praktisk erfarenhet.

Vårt kursutbud omfattar både ett öppet kursprogram och företagsanpassade kurser eller hela utbildningsprogram. Vi medverkar dessutom gärna som gästföreläsare i olika företagsinterna utbildningar hos våra kunder samt på universiteten.

Läs mer om våra kurser