Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Så tänker vi

Systecon och Transport

Läs mer

Systecon och Energi

Läs mer

Systecon och Försvar

Läs mer

Andra branscher

Läs mer

Vi har under 40 år stött på samma problematik
inom en lång rad branscher: komplexa, tekniska
system eller produkter ska upphandlas, utvecklas
och användas, och nästan allt fokus läggs på
inköpskostnaderna – istället för på systemets
totala kostnad, det vill säga vad det kommer att
kosta att äga och använda systemet över hela
dess livslängd.

Visst kan det vara svårt att överblicka alla aspekter av livscykeln
tidigt i ett projekt. Om man inte försöker får man dock inte
tillräcklig kontroll över vilka faktorer som påverkar produktionen
eller kostnaderna.

Resultatet? Vindkraftverk står stilla för att reservdelar saknas. Tåg
blir försenade för att verkstaden saknar resurser. Flygplan kostar
dubbelt så mycket att flyga.

Med Systecon får du två nya synsätt: överblick över helheten, och livscykelperspektiv - läs mer om vårt synsätt.

Vi har metodiken, verktygen och erfarenheten för att i detalj identifiera
vad som påverkar din produktion och dina kostnader – och för att
optimera din verksamhet, ditt system och din underhållslösning utifrån
dina förutsättningar.

Vi ger dig helt enkelt beslutsunderlag som är grundat på fakta istället
för enbart på magkänsla – idag, och för hela ditt systems framtid.

Vårt erbjudande              Kontakta oss

Vårt erbjudande

Vi hjälper till att hitta den optimala avvägningen mellan kraven på produktion och driftsäkerhet och de resurser som krävs oavsett om du står inför strategival, upphandling av nya system eller helt enkelt vill effektivisera din verksamhet.

Vi kallar det Life Cycle Management och resultatet för våra kunder är effektivare systemutnyttjande och sänkta kostnader.

Läs mer om vad vi kan göra för dig

Vårt livscykelperspektiv

Hur säkerställer man lönsamhet i en produkt eller ett system? Genom att redan från början tänka på hela livscykeln.

Läs mer

Våra produkter – Opus Suite

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer