Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Våra referensuppdrag

Systecon har mer än 40 års erfarenhet från
några av Sveriges och världens mest komplexa
teknikprojekt. Vår kompetens sträcker sig över
en mängd branscher, hundratals företag, och
alla delar av systemens och produkternas
livscykler.

Här kan du läsa om några projekt som vi arbetat med.

 

 

Referenser

2011-12 genomfördes en serie utbildningar i OPUS10 och SIMLOX
för brasilianska flygvapnet (FAB).

Läs mer
Kurser FMV

Under snart 30 år har vi haft en central roll i Försvarets Materielverks utbildning i Driftsäkerhet och LCC.

Läs mer

Mellan 2010 och 2014 genomfördes ett omfattande utbildningsprogram för det thailändska flygvapnet (RTAF).

Läs mer
Andra branscher LKAB

Alternativa lösningar för transport av malm i gruvan utvärderades med LCC-analyser.

Läs mer
Andra branscher SAS

Investeringen i reservdelar kunde sänkas kraftigt med systembaserad reservdelsoptimering.

Läs mer
Andra branscher Volvo PV

Processen för upphandling med driftsäkerhets- och LCC-fokus ledde till ny standard.

Läs mer
Högskola & Forskning KTH

OPUS10 användes i examensarbete om problemet med multipla enhetsbyten i ett lagersystem.

Läs mer
Högskola & Forskning LTU

"Simulation as Support for PBL Contract Design" presenterades på eMaintenance 2012 i Luleå.

Läs mer
Högskola & Forskning LTU

Luleå Tekniska Universitet stödjer innovativa e-maintenance-lösningar med Opus Suite.

Läs mer
Opus Suite FMV

Level of Repair Analys (LORA) av JAS Gripens Spaningskapsel ledde till en kostnadseffektiv underhållslösning.

Läs mer
Opus Suite Heli-One DMC

Heli-One utformar konkurrenskraftiga underhållskontrakt med hjälp av Opus Suite.

Läs mer
Opus Suite Nokia

En skräddarsydd OPUS10-applikation med webbgränssnitt utvecklades för Nokias analytiker.

Läs mer
Transport Bombardier

Verification of a rolling stock, pursuant with the FRACAS process to show compliance with reliability requirements.

Läs mer
Transport SL

En strategisk depåkapacitetsutredning konkretiserar SL:s investeringsbehov i den expansiva Stockholmsregionen.

Läs mer
Transport SL

Nytt tåg ger pendlare ökad komfort och säkerhet, samtidigt som SL förbättrat tillgängligheten.

Läs mer
Transport Transitio

Uppmärksammad upphandling av ramavtal på tungt underhåll bedöms spara Transitio miljontals kronor.

Läs mer
Energi SKB

Med hjälp av CATLOC lades fokus på  driftsäkerhet och LCC i arbetet med slutförvaret av använt kärnbränsle.

Läs mer
Energi Statoil

Reservdelspool för gasturbiner på oljeplattformar optimerades och kostnadsuppskattades med OPUS10.

Läs mer
Energi Vattenfall

Logistikkoncept för vindkraftsparken i Nordsjön simulerades med SIMLOX och uppskattas spara ägarna miljoner.

Läs mer
Försvar BAE Systems

Programvarorna OPUS10, SIMLOX och CATLOC användes för att utreda olika bandalterantiv för Stridsfordon 90.

Läs mer
Försvar Heli-One

Heli-Ones support designades för högsta operativa tillgänglighet – till lägsta kostnad.

Läs mer
Försvar Kockums

Ledning av ILS-arbetet för nästa generations ubåt, benämnd A26, på Kockums AB.

Läs mer