Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Så leder vi utvecklingen tillsammans med universitet och högskolor

Ända sedan starten för över 40 år sedan
har Systecon på olika sätt samarbetat
med universitets- och forskarvärlden. Till
exempel har delar av vår världsledande
programvarusvit sitt ursprung från
tidigare forskning på KTH. Genom åren
har vi medverkat som föreläsare i 
utbildningen av studenter och sammarbets-
partners inom Life Cycle Management och
Integrated Logistic Support.

Samarbete och kunskapsutbyte med den akademiska
världen ger oss möjligheten att se till att våra produkter
och tjänster ligger i framkanten och att göra fler intresserade 

av och förstå de idéer vi arbetar med. Att redan på högskolan få använda teoretiska kunskaper på verkliga problem är mycket uppskattat av studenter och lärare.

Vi som experter är flitigt anlitade som talare på internationella konferenser och seminarier, oftast på temat hur det via Life Cycle Management går att få ut mer produktion ur system och organisationer till en lägre livscykelkostnad.

Läs mer om vårt erbjudande

Referenser

Letar du exjobb?

Kanske har du läst systemteknik eller logistik. Eller så är du vass på C++, databasmodellering och simuleringsteknik och letar exjobb.

Gör ditt exjobb hos oss

Utbildningslicenser

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer om vår världsledande Opus Suite