Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Vårt erbjudande inom Försvar

Foto: Försvarsmakten
När en upphandling skall göras är
det vanligt att både köpare och
säljare fokuserar mest på det
direkt synliga –
anskaffningskostnaden. Men den
första investeringen är alltid
bara toppen på isberget. Under
ytan gömmer sig en stor del av
systemets kostnad, t ex
reservdelar, driftskostnader,
underhållsresurser – helt enkelt
den totala livscykelkostnaden. 

Systecon hjälper både dig som köpare och dig
som leverantör att utforma produkten och den
totala underhållslösningen för en optimal balans mellan tillgänglighet och kostnad. Vi hjälper er att analysera hur materielen påverkas av de operativa förutsättningarna. Med vår erfarenhet och våra verktyg får ni en komplett bild av allt som påverkar systemets totala livscykelkostnad och kan därigenom fatta beslut som styr projekten i rätt riktning. 

Vi hjälper bland annat till med:

Upphandling
Resursdimensionering
Strategisk logistikutveckling
ILS och LCC
Life Cycle Management

Kontakta oss för mer information

Nedladdningsbart material