Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Opus Suite för försvarsbranschen

Opus Suite, med de tre delarna OPUS10,
SIMLOX och CATLOC, har utvecklats i nära
samverkan med olika försvarsmyndigheter
och leverantörer. Därför är produkterna
anpassade till de specifika utmaningar som
finns i försvarsbranschen där materielen ofta
är komplex, har långa livscykler och där
användningen av materielen ofta förändras
under dess livstid. Det har gjort att Systecon kunnat
sälja hela eller delar av Opus Suite till de flesta större försvarsmakterna och försvarsindustrierna runt om i världen.

Några exempel på hur Opus Suite har använts inom försvarsområdet:

Hkp 14 - dimensionera underhållspersonal

OPUS10 och SIMLOX användes för att ta fram analyser för både Norska försvaret och Svenska Försvarsmakten av helikoptern NH90 (benämnd Hkp 14 i Sverige) för att dimensionera mängden underhållspersonal som krävs för att uppnå viss operativ tillgänglighet på helikoptersystemet. Analysen är till stor hjälp bl a när ett förband ska planeras och rekryteras, eller för att under driftfasen kunna prova och utvärdera olika förändringar i underhållsorganisationen.

Hkp 14 - kostnadskontroll

Systecon arbetade åt FMV i anskaffningsprojektet för Hkp 14 med att bygga upp en LCC-modell i CATLOC för att under projektets gång se hur kostnaderna fördelas.

Robot70 - val av reservdelsstrategi

Systecon analyserade med OPUS10 vilken av två reservdelsstrategier SAAB Dynamics bör välja för supporten av systemet Robot70. Analysen visade att om OPUS10 används och tar med hela systemet inklusive underhållsorganisationen i kalkylen är det betydligt billigare att uppnå samma tillgänglighet på systemet RBS70 jämfört med om reservdelarna anskaffas via en item-by-item strategi.

Spaningskapsel - LORA

Systecon utförde med hjälp av OPUS10 och SIMLOX en LORA, Level of Repair Analysis, för Spaningskapsel 39 till JAS 39 Gripen. Analysen utfördes för FMV och utgår från systemet, organisationen och driftprofilen för att beräkna och föreslå en fördelning av underhållsresurser och bästa reparationsstrategi.

Kontakta oss för mer information om Opus Suite

 

Opus Suite presentation