Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Så får försvaret mer effekt av sina system

Foto: Försvarsmakten
I försvarsdebatten diskuteras
ofta stora investeringar i ny
materiel, men samtidigt
och kanske som konsekvens
av nya investeringar, även
nedläggningar av förband
och förmågor. En tillbakablick
visar bl.a. att Sverige satsar
betydligt mindre pengar på sitt
försvar idag än vad som
gjordes för 20 år sedan, och
pengarna verkar helt enkelt
inte räcka till för de uppgifter
som Försvarsmakten fått av riksdagen.
Därför behövs hela tiden materielförsörjningen
effektiviseras, och nya metoder måste till för att få ut mer av satsningarna.

Försvarsmateriel är ofta högteknologisk, oavsett om det handlar om flygplan, fartyg, vapen eller IT-system. Anskaffning är förknippat med stora investeringar och hög komplexitet, och dessutom används produkterna under lång tid i tuffa miljöer. Utöver den initiala investeringen tillkommer därför stora kostnader för drift, underhåll och avveckling. Produkterna hänger ihop i större system och det är viktigt att förstå vad som är kostnadsdrivande. Komplexiteten gör det dock svårt att i rätt tid fatta nödvändiga beslut, och att inse alla konsekvenser av dem, inte minst de ekonomiska.

Hur kan man då göra för att nyttan för materielen och dess stödorganisation ska bli maximerad över tiden, samtidigt som ekonomin hålls under kontroll?

Vi är övertygade om att en av nycklarna till en bättre materielförsörjning går via ett mer systematiskt arbete med Life Cycle Management. Det vill säga att köparen redan i upphandlings- eller utvecklingsfasen tillsammans med industrin ser produkten i ett livscykelperspektiv, och som del av ett större system. Under de tidiga faserna, långt innan produkten tas i bruk, är möjligheten att påverka den totala kostnaden som störst. Redan då bör man ha en uppfattning om vad produkten kommer att kosta att producera, använda, underhålla och avveckla.

Med ett effektivt LCM-arbete får man kontroll över såväl de kortsiktiga som de långsiktiga konsekvenserna för olika vägval, både vad gäller produkternas kostnad och deras funktion. Det blir då lättare att i tid bygga upp en underhållsorganisation som har rätt kapacitet i form av verkstäder, tekniker och reservdelar.

Genom att systematiskt följa upp produkternas användning kan man anpassa sina resurser efter de förändringar som sker i verksamheten. Det går att ta kontroll över både systemens prestation och ekonomin. Och framför allt kan försvaret få ut den effekt man önskar av sina system – till en lägre kostnad.