Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Rätt tillgänglighet till lägsta kostnad

Foto: Försvarsmakten
Kraven på produkter och system inom
försvarsområdet är på flera sätt desamma
som i andra branscher. En helikopter till
exempel, ska kunna utföra en viss sorts
uppdrag utifrån bestämda krav, vara
tillgänglig när den behövs – och samtidigt
ska kostnaderna vara så låga som möjligt
över hela livscykeln. Den speciella miljön
och de unika förutsättningarna som gäller
för militära system innebär dock viktiga
skillnader.

Utifrån kan det låta enkelt. Men den som sett ett
materielprojekt från insidan vet att kostnaderna kan
vara svåra att överblicka och dessutom etableras de i ett mycket tidigt skede, ofta redan under systemets design. För att skapa en helhetssyn över livscykeln och ge möjlighet att styra ett system mot lägsta möjliga totalkostnad samtidigt som kravställd prestanda uppfylls, krävs en systematisk metod. Denna metod kallas Life Cycle Management – LCM.

Vilken typ av produkt eller system du än arbetar med kan Systecon hjälpa dig att få ett helhetsperspektiv över alla delar av projektet.  Vilka delar är kostnadsdrivande, nu och i framtiden? Vad behöver du för att nå dina tillgänglighetskrav och din budget? Hur kan du optimera hela verksamheten utifrån förutsättningarna?

Läs mer om vårt erbjudande

Referenser

Så får försvaret mer effekt av sin materiel – vårt perspektiv

Läs mer här

Hitta balansen mellan kapacitet och kostnad – så tänker vi

Läs mer

Vårt erbjudande och våra tjänsteområden inom Försvar

Läs mer

Vårt livscykelperspektiv

Hur säkerställer man lönsamhet i en produkt eller ett system? Genom att redan från början tänka på hela livscykeln.

Läs mer

Våra produkter – Opus Suite

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer