Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Vårt erbjudande inom Energi

Energiproduktion – oavsett energislag
– handlar om en grundläggande sak:
maximera produktionen utifrån
förutsättningarna. När vindarna är som
mest gynnsamma får inte
vindkraftverket stå still. En oljeplattform
bör inteförlora produktion på grund av
att rättreservdelar inte finns tillgängliga.

Redan i projekteringsfasen, då möjligheterna att
påverka framtida kostnader är som störst, kan vi
med våra metoder och programvaror analysera
förutsättningarna för att optimera anläggningars
energiproduktion. På så vis ökar vi våra kunders
möjligheter att t.ex. genomföra en god
upphandling eller att utforma ett väl fungerande logistikkoncept. Vi tar ett helhetsgrepp och ser över effektivitet och utformning av både underhållsresurser och organisation, och vi tar hänsyn till de externa faktorer som påverkar produktionen – allt för att hitta de optimala lösningarna.

Vi jobbar med vindkraft, oljeplattformar, gasproducenter, kärnkraftverk och kraftsystem, i alla delar av livscykeln. Vi hjälper bland mycket annat våra kunder med:

Upphandling
Resursdimensionering
Systemsäkerhet
RAM/LCC
Life Cycle Management

Kontakta oss för mer information