Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Opus Suite för energisektorn

Opus Suite är Systecons
egenutvecklade, världsledande
programvaror för optimering,
simulering och kostnadsanalys. 
I energisektorn använder vi
svitens olika delar för att hjälpa
våra kunder att generera 
transparenta och faktabaserade 
beslutsunderlag.

Inom segmenten vindkraft och elnät används ofta SIMLOX för
att analysera underhållsresurser, organisation och reservdelar. Simuleringarna kan bland annat visa hur resursernas fördelning påverkar kraftproduktionen över tid. SIMLOX kan även användas i produktutveckling genom att analysera hur den tekniska designen påverkar de framtida underhållskostnaderna, s.k. ”design to lifetime cost of electricity”.

Inom kärnkraft hjälper vi våra kunder att upphandla komponenter eller subsystem ur ett livscykelperspektiv. Med stöd av CATLOC är det enkelt att t.ex. identifiera kostnadsdrivande delsystem eller att analysera vilka konsekvenser på livscykelkostnaden ett visst beslut får.

Vi hjälper våra kunder inom offshore, olja och gas att optimera reservdels- och lagerhanteringsstrategier. Med OPUS10 kan man utifrån ett givet produktionsmål eller kostnadstak optimera sin lösning – och öka sin effektivitet samtidigt som man sänker sina kostnader.

Om du vill ha information om vad Opus Suite kan gör för din verksamhet, tveka inte att kontakta oss.

Nedladdningsbart material