Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Så kan vindkraftens lönsamhet ökas

Med dagens låga elpriser kan det vara
svårt att få lönsamhet i en del
vindkraftprojekt. I och med detta finns
det de som tvivlar på vindkraftens
lönsamhet. Lösningen är ofta större
parker med fler, högre och större
vindkraftverk. Det finns dock fler sätt
att förbättra lönsamheten.

En del av de dagar då det ur produktionssynvinkel
blåser som mest gynnsamt står vissa vindkraftverk
stilla. Varför? Beror det på att de går sönder för ofta,
att det inte finns tillräckligt med resurser för att
underhålla dem, att reservdelar inte finns på lager?

Vindkraftsbranschen är en relativt ung bransch, som har karakteriserats av en snabb expansion. I andra branscher kan man se att snabb tillväxt kan innebära en risk för avsaknad av helhetssyn och långsiktighet. Sannolikt finns den risken även i vindkraftsbranschen.

Det är här Systecon kan bidra. Genom vår metodik, våra verktyg och vår erfarenhet kan vi i tidiga projektskeden visa vad som krävs för att förbättra produktionen och minska dess kostnader. Det underlaget kan användas för att optimera underhållslösningen, systemet och hela verksamheten.

Vi kan helt enkelt minimera risken för att stillestånd i produktionen sammanfaller med gynnsamma vindförhållanden, dvs att vindkraftverken är igång när vinden friskar på som mest. På så vis kan lönsamheten på ett enkelt sätt förbättras. Och de som tvivlar på vindkraftens lönsamhet, och på dess roll i energimixen – de får svar på tal.