Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Våra referensuppdrag inom energisektorn

Systecon har mer än 40 års erfarenhet i några
av Sveriges och världens mest komplexa
teknikprojekt. Vår kompetens sträcker sig över
en mängd branscher, hundratals företag, och
alla delar av systemens och produkternas
livscykler.

Här kan du läsa om några projekt som vi arbetat med inom
energisektorn.

 

 

Referenser

Energi SKB

Med hjälp av CATLOC lades fokus på  driftsäkerhet och LCC i arbetet med slutförvaret av använt kärnbränsle.

Läs mer
Energi Statoil

Reservdelspool för gasturbiner på oljeplattformar optimerades och kostnadsuppskattades med OPUS10.

Läs mer
Energi Vattenfall

Logistikkoncept för vindkraftsparken i Nordsjön simulerades med SIMLOX och uppskattas spara ägarna miljoner.

Läs mer