Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

Optimera din energiproduktion

Inom energisektorn handlar mycket om att
planera drift och producera kilowattimmar
till lägsta kostnad. Driftstopp på grund av
planlagd service bör planeras så att
produktionsbortfallet blir så litet som möjligt.
För att minimera kostnaden per producerad
kilowattimma bör dessutom
underhållsorganisationen balanseras på rätt
sätt.

Beroende på vilket kraftslag som studeras är naturligtvis
förutsättningarna och lösningarna olika. Ett kärnkraftverk
stoppas för revision någon gång per år. För att inte tappa produktion är det viktigt att se till att underhållsarbetet ryms inom det planerade driftstoppet. I vindkraftsbranschen gäller lite andra förutsättningar. Under sommaren är vinden i regel svagare, och för att inte tappa värdefulla kilowattimmar bör man därför se till att man har en underhållsorganisation redo att utföra den service som efterfrågas under lågvindperioder samtidigt som man måste vara redo att så snabbt som möjligt åtgärda fel som uppstår under resten av året.

Inom energisektorn hjälper vi bland annat våra kunder att hitta den bästa underhållsstrategin, att minimera driftkostnaden per kilowattimma, att upphandla komponenter med livscykelperspektiv, eller att se över reservdelslogistiken så att underhållet alltid kan genomföras i tid. I grunden handlar det om att optimera organisationen eller produkterna för minskade driftkostnader, och framför allt, ökad produktion.

Läs mer om vårt erbjudande

Referenser

Så kan vindkraftens lönsamhet ökas – vårt perspektiv

Läs mer här

Hitta balansen mellan kapacitet och kostnad – så tänker vi

Läs mer

Vårt erbjudande och våra tjänsteområden inom Energi

Läs mer

Vårt livscykelperspektiv

Hur säkerställer man lönsamhet i en produkt eller ett system? Genom att redan från början tänka på hela livscykeln.

Läs mer

Våra produkter – Opus Suite

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer