Logga in
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Glömt lösenord?

En generell metodik för en komplex värld

Många av de som tar kontakt med Systecon
känner igen oss från järnvägssidan, från
försvarsbranschen, eller från energisektorn.
Men en hel del har hört talas om oss från
ett annat håll. Vi har bland annat arbetat
tillsammans med LKAB i gruvindustrin, med
Nokia inom Telekom, och med Volvo inom
bilindustrin.

Den metodik, de programvaror och den expertis som
Systecon erbjuder är både unik och generell. Den går
att applicera överallt där komplexa och dyra tekniska
system är en viktig del av verksamheten – och där
drift- och underhållskostnader har en avgörande
betydelse för lönsamheten.

Vi hjälper våra kunder att dimensionera resurser, oavsett om det gäller reservdelar till oljeplattformar, eller underhållskoncept för Husqvarnas gräsklippare. Vi hjälper till att ställa rätt krav, och att se till att kraven uppfylls, i komplexa och tekniskt orienterade upphandlingar. Vi ser till att underhåll av system och produkter dimensioneras, organiseras och styrs på effektivaste sätt. Och vi identifierar vilka faktorer i verksamheten som påverkar produktionen och kostnaderna.

Här nedan kan du se några exempel på projekt vi genomfört med kunder från vitt skilda branscher. Men är du redan nu nyfiken på vad vi kan göra för dig, oavsett sammanhang, är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Referenser

Vi arbetar i hela produktlivscykeln

– det här är Systecon

Läs mer

Hitta balansen mellan kapacitet och kostnad – så tänker vi

Läs mer

Vårt erbjudande och våra tjänsteområden

Läs mer

Vårt livscykelperspektiv

Hur säkerställer man lönsamhet i en produkt eller ett system? Genom att redan från början tänka på hela livscykeln.

Läs mer

Våra produkter – Opus Suite

Kontroll över både performance och kostnader. Optimering av reservdelslager, underhållslösningar och resurstillgångar. Underlag för organisationsförändring eller upphandling.

Läs mer